Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-345/12

KRKA, d. d., Novo mesto

Oddaja vloge za sprejem in uvrstitev delnic na Varšavsko borzo

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju »Družba«) objavlja naslednje informacije:

Družba je 2. 4. 2012 zaprosila za sprejem in uvrstitev v trgovanje vseh obstoječih delnic na regulirani trg, ki ga upravlja Varšavska borza na Poljskem. V povezavi z načrtovano vzporedno kotacijo na Varšavski borzi je Družba v skladu z veljavnimi predpisi na Poljskem pripravila informacijski memorandum in ga 2. 4. 2012 objavila na spletni strani Družbe http://www.krka.si/.

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 15. 7. 2011 Družba obvešča zainteresirano javnost, da je s 30. 3. 2012 prekinila pridobivanje lastnih delnic, in sicer do nadaljnjega. Do datuma tega obvestila Družba ni sprejela nobene dokončne odločitve o morebitni odsvojitvi lastnih delnic ali o drugih aktivnostih v povezavi s pridobljenimi lastnimi delnicami.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh Družbe (www.krka.si) od 2. 4. 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 POMEMBNO OBVESTILO

PREDMETNO GRADIVO NI ZA DISTRIBUCIJO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ALI NA TERITORIJ ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE ALI KATERIHKOLI DRUGIH DRŽAV, KJER BI ZAKONODAJA LAHKO OMEJEVALA ALI PREPOVEDOVALA JAVNO ŠIRJENJE INFORMACIJ, VSEBOVANIH V GRADIVU.

Predmetno gradivo v nobenem primeru  ne more predstavljati podlage za odločitev o naložbi v delnice družbe Krka, d. d., Novo mesto ("Družba"). Informacijski  memorandum (v nadaljevanju "Informacijski memorandum"), pripravljen v zvezi s prizadevanji za sprejem in uvrstitev vrednostnih papirjev Družbe v trgovanje na Varšavski borzi ("WSE") ("Sprejem") na podlagi 39. člena, 1. odstavka, v zvezi s 7. členom, 4. odstavkom, točka 8), poljskega Zakona o javnem trgovanju, pogoji glede uvrstitve finančnih instrumentov v organizirano trgovanje in javnih družbah z dne 29. 7. 2005 in Uredbe poljskega Ministra za finance z dne 6. 7. 2007 o natančnih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni z informacijskim memorandumom, ki se nanaša na 39.1. člen in 42.1. člen poljskega Zakona o javnem trgovanju, pogoji glede uvrstitve finančnih instrumentov v organizirano trgovanje in javnih družbah, skupaj s katerim kolim drugim zakonsko zahtevanim razkritjem, je edini pravno zavezujoči dokument, ki vsebuje informacije o Sprejemu. Za namene Sprejema je Družba omogočila dostop do Informacijskega memoranduma na spletnih straneh Družbe (http://www.krka.biz/en/) dne 2. 4. 2012.

To gradivo ne predstavlja ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike. Vrednostnih papirjev ni dovoljeno ponujati ali prodajati na območju Združenih držav Amerike brez registracije ali izvzetja iz obveznosti registracije v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih Združenih državah Amerike iz leta 1933, s spremembami ("Securities Act"). Vrednostni papirji, na katere se nanaša to gradivo, niso bili in ne bodo registrirani v skladu s Securities Act, in ne bodo predmet nobene javne ponudbe v Združenih državah Amerike.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 02.04.2012