Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AIU-42/12

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Letni dokument

Na podlagi 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/2007, 100/2007 popr., 69/2008) in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Kompas MTS, d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, objavlja Letni dokument za obdobje 21.04.2011 do 26.04.2012. To je seznam vseh informacij, ki so bile objavljene v slovenskem jeziku, v skladu z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, v zadnjih 12 mesecih in so dostopne na spletni strani Ljubljanske borze, d.d., SEOnet: http://seonet.ljse.si ter na spletni strani družbe www.kompas-shop.si.

Letni dokument je od dne 26.04.2012 dostopen tudi na spletni strani družbe http://www.kompas-shop.si, ter bo dostopen na spletni strani družbe še najmanj pet let.

Direktorica družbe
Datum: 26.04.2012
Pripeti dokumenti:  Letni dokument