LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnethttp://seonet.ljse.siLjubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements Ljubljanska borza, Ljubljanasender@ljse.sihttp://seonet.ljse.si/resources/seonet.gifLJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnethttp://seonet.ljse.si/13340http://seonet.ljse.si/?doc_id=55534http://seonet.ljse.si/?doc_id=55534Objava nerevidiranega polletnega poročila DUTB, d.d., za prvo polletje 2014Fri, 29 Aug 2014 21:15:00 DUTB, d. d.DUTB, d. d.http://seonet.ljse.si/?doc_id=55533http://seonet.ljse.si/?doc_id=55533Audited Annual report 2013Fri, 29 Aug 2014 20:12:03 DUTB, d. d.DUTB, d. d.http://seonet.ljse.si/?doc_id=55531http://seonet.ljse.si/?doc_id=55531Announcement of the resolutions adopted at the 1st session of the Supervisory Board of the company Poslovni sistem Mercator, d.d., dated August 29, 2014Fri, 29 Aug 2014 20:01:29 MERCATOR, d.d., LjubljanaMERCATOR, d.d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55530http://seonet.ljse.si/?doc_id=55530Obvestilo o sklepih 1. seje nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z dne 29.8.2014Fri, 29 Aug 2014 20:00:27 MERCATOR, d.d., LjubljanaMERCATOR, d.d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55532http://seonet.ljse.si/?doc_id=55532Objava revidiranega letnega poročila DUTB, d.d. za leto 2013Fri, 29 Aug 2014 19:51:27 DUTB, d. d.DUTB, d. d.http://seonet.ljse.si/?doc_id=55107http://seonet.ljse.si/?doc_id=55107Polletno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež (januar - junij 2014)Fri, 29 Aug 2014 18:21:52 TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob SaviTERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savihttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55513http://seonet.ljse.si/?doc_id=55513Polletno poročilo družbe DZS, d.d. in Skupine DZS za leto 2014Fri, 29 Aug 2014 18:00:01 DZS, d. d., LjubljanaDZS, d. d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55529http://seonet.ljse.si/?doc_id=55529Nerevidirano poročilo za obdobje 1.1.-30.6.2014Fri, 29 Aug 2014 17:16:19 PSZ d.d., CeljePSZ d.d., Celjehttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55528http://seonet.ljse.si/?doc_id=55528Resolutions of the 20th regular Shareholders AssemblyFri, 29 Aug 2014 17:11:01 MERCATOR, d.d., LjubljanaMERCATOR, d.d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55527http://seonet.ljse.si/?doc_id=55527Sklepi 20. redne skupščine delničarjevFri, 29 Aug 2014 17:08:22 MERCATOR, d.d., LjubljanaMERCATOR, d.d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55522http://seonet.ljse.si/?doc_id=55522Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Delo Prodaja in družbe Delo Prodaja, d.d. v prvem polletju 2014Fri, 29 Aug 2014 17:00:23 DELO PRODAJA, d.d., LjubljanaDELO PRODAJA, d.d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55521http://seonet.ljse.si/?doc_id=55521Pomembnejše informacije s seje nadzornega svetaFri, 29 Aug 2014 17:00:23 DELO PRODAJA, d.d., LjubljanaDELO PRODAJA, d.d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55523http://seonet.ljse.si/?doc_id=55523Polletno poročilo družbe Terme Dobrna d.d.Na podlagi določil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja nerevidirano Polletno poročilo za obdobje januar-junij 2014.Fri, 29 Aug 2014 16:03:53 TERME DOBRNA, d.d., DobrnaTERME DOBRNA, d.d., Dobrnahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55526http://seonet.ljse.si/?doc_id=55526Bond coupon due for payment: RS66, AB14, NLB19, SA03, BCE14, RS33 and TUS01Fri, 29 Aug 2014 16:03:53 Ljubljanska borza, d. d., LjubljanaLjubljanska borza, d. d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55525http://seonet.ljse.si/?doc_id=55525Zapadlost kuponov obveznic: RS66, AB14, NLB19, SA03, BCE14, RS33 in TUS01Fri, 29 Aug 2014 16:01:27 Ljubljanska borza, d. d., LjubljanaLjubljanska borza, d. d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55524http://seonet.ljse.si/?doc_id=55524Polletno nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine UNION HOTELI d.d. v obdobju januar - junij 2014Fri, 29 Aug 2014 15:59:23 UNION HOTELI d.d.UNION HOTELI d.d.http://seonet.ljse.si/?doc_id=55497http://seonet.ljse.si/?doc_id=55497Nerevidirano poročilo Finančne skupine Probanke za prvo polletje 2014Fri, 29 Aug 2014 15:30:02 PROBANKA, d. d., MariborPROBANKA, d. d., Mariborhttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55491http://seonet.ljse.si/?doc_id=55491Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine Cetis in nerevidirano polletno poročilo družbe Cetis, d.d. za obdobje januar-junij 2014Fri, 29 Aug 2014 15:00:10 CETIS d.d., CeljeCETIS d.d., Celjehttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55489http://seonet.ljse.si/?doc_id=55489Nerevidirano polletno poročilo družbe in Skupine NFD Holding za leto 2014Fri, 29 Aug 2014 15:00:10 NFD HOLDING, d.d., LjubljanaNFD HOLDING, d.d., Ljubljanahttp://seonet.ljse.si/?doc_id=55519http://seonet.ljse.si/?doc_id=55519Zamik objave polletnega poročila o poslovanju Skupine Helios in Helios Domžale, d.d.Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe HELIOS Domžale, d.d. objavlja naslednje obvestilo:Fri, 29 Aug 2014 14:59:07 HELIOS, DOMŽALE, d.d., DomžaleHELIOS, DOMŽALE, d.d., Domžale