Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave (rezervni portal)

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
8.10.2012 14:01 Admission of 6-month commercial papers issued by Petrol d.d., Ljubljana under identification code PEK02 to trading on a regulated market PETROL, d.d., Ljubljana INI-1020/12
S
E
O
8.10.2012 14:01 Uvrstitev 6-mesečnih komercialnih zapisov družbe Petrol d.d., Ljubljana, z oznako PEK02, v trgovanje na organiziranem trgu PETROL, d.d., Ljubljana INI-1019/12
S
E
O
8.10.2012 13:30 Listing and start of trading with Commercial papers PEK02 of Petrol, d.d., Ljubljana Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-362/12
S
E
O
8.10.2012 13:30 Uvrstitev in začetek trgovanja s komercialnimi zapisi z oznako PEK02 izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-361/12
S
E
O
8.10.2012 10:33 Acquisition of treasury shares KRKA, d. d., Novo mesto TOS-71/12
S
E
O
8.10.2012 10:33 Pridobivanje lastnih delnic KRKA, d. d., Novo mesto TOS-70/12
S
E
O
5.10.2012 16:46 Regarding the document: Sava Reinsurance Company makes a non-binding acquisition bid for Zavarovalnica Maribor  !  SAVA RE d. d., Ljubljana INI-1018/12
S
E
O
5.10.2012 16:15 Sklic na dokument: Pozavarovalnica Sava, d.d. oddala nezavezujočo ponudbo za nakup Zavarovalnice Maribor  !  SAVA RE d. d., Ljubljana INI-1017/12
S
E
O
5.10.2012 15:52 Sava Reinsurance Company makes a non-binding takeover bid for  *  SAVA RE d. d., Ljubljana INI-1016/12
S
E
O
5.10.2012 15:51 Pozavarovalnica Sava, d.d. oddala nezavezujočo ponudbo za prevzem  *  SAVA RE d. d., Ljubljana INI-1015/12
S
E
O
5.10.2012 13:59 Updated Financial calendar for 2012 INTEREUROPA, d.d., Koper FC-41/12
S
E
O
5.10.2012 13:40 Dopolnitev finančnega koledarja objav 2012 INTEREUROPA, d.d., Koper FC-40/12
S
E
O
5.10.2012 13:30 Beginning of Trading in Treasury Bills TZ140 and SZ57 issued by the Republic of Slovenia in October 2012 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-360/12
S
E
O
5.10.2012 13:30 Začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ140 in SZ57 izdajatelja Republika Slovenija v mesecu oktobru 2012 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-359/12
S
E
O
5.10.2012 9:54 Sklic 23.seje skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d. GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana GM-285/12
S
E
O
5.10.2012 9:00 Sklic 12. skupščine družbe Vipa Holding d.d. VIPA HOLDING, d.d., Ajdovščina INI-1014/12
S
E
O
5.10.2012 8:53 Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding VIPA HOLDING, d.d., Ajdovščina INI-1013/12
S
E
O
5.10.2012 8:25 Obvestilo o predložitvi pogodbe o pripojitvi registrskemu organu GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana INI-1012/12
S
E
O
5.10.2012 8:20 Sklenitev pogodbe o pripojitvi GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana INI-1011/12
S
E
O
5.10.2012 8:16 Notice on a Supervisory Board’s session ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana INI-1010/12

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.