Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave (rezervni portal)

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
24.10.2014 16:49 Entry of Abanka Vipa d.d. shares in the central register of book-entry securities at the Central Securities Clearing Corporation and voting rights ABANKA VIPA d.d., Ljubljana CCS-10/14
S
E
O
24.10.2014 16:46 Vpis delnic Abanke Vipe d.d. v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi in glasovalne pravice ABANKA VIPA d.d., Ljubljana CCS-9/14
S
E
O
24.10.2014 15:47 Obvestilo o odkupu kapitalskih naložb v imetništvu D.S.U., d.o.o., v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana INI-869/14
S
E
O
24.10.2014 15:44 Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. AERODROM LJUBLJANA, d. d., Brnik-aerodrom TA-20/14
S
E
O
24.10.2014 15:07 Plama-pur, d. d., Podgrad – proposed dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-261/14
S
E
O
24.10.2014 15:06 Plama-pur, d. d., Podgrad – predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-260/14
S
E
O
24.10.2014 15:04 Melamin, d. d., Kočevje – proposed dividend payment Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-259/14
S
E
O
24.10.2014 15:03 Melamin, d. d., Kočevje – predlog izplačila dividend Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-258/14
S
E
O
24.10.2014 15:03 Slepi nadzornega sveta družbe Velana d.d. VELANA d.d., Ljubljana INI-868/14
S
E
O
24.10.2014 14:45 Objava sklica skupščine delničarjev MELAMIN, d.d., Kočevje GM-253/14
S
E
O
24.10.2014 14:45 Obvestilo o korespondenčni seji nadzornega sveta družbe MELAMIN, d.d., Kočevje INI-867/14
S
E
O
24.10.2014 13:52 Objava sklica skupščine PLAMA - PUR, d.d., Podgrad GM-252/14
S
E
O
24.10.2014 13:51 Obvestilo o seji upravnega odbora PLAMA - PUR, d.d., Podgrad INI-866/14
S
E
O
24.10.2014 10:35 International Rating Agency Fitch Ratings upgraded Abanka’s Ratings ABANKA VIPA d.d., Ljubljana INI-865/14
S
E
O
24.10.2014 10:35 Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je zvišala bonitetne ocene Abanke ABANKA VIPA d.d., Ljubljana INI-864/14
S
E
O
23.10.2014 15:45 GORENJE gospodinjski aparati, d.d. - New bond listing (GV01) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-257/14
S
E
O
23.10.2014 15:44 GORENJE gospodinjski aparati, d.d.- uvrstitev obveznic (GV01) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-256/14
S
E
O
23.10.2014 13:41 Sprememba finančnega koledarja za leto 2014 NAMA, d.d. LJUBLJANA, Ljubljana FC-38/14
S
E
O
23.10.2014 13:41 Summary Prospectus for the admission to trading on a regulated market of the Gorenje, d.d., bonds GORENJE, d.d., Velenje PR-11/14
S
E
O
23.10.2014 13:41 Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu GORENJE, d.d., Velenje PR-10/14
S
E
O
23.10.2014 13:30 Datalab kupil družbo APEX Informacijske tehnologije DATALAB, d.d., Ljubljana INI-863/14
S
E
O
22.10.2014 17:35 Odstop člana nadzornega sveta DZS, d. d., Ljubljana INI-862/14

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.