Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave (rezervni portal)

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
23.10.2014 13:41 Sprememba finančnega koledarja za leto 2014 NAMA, d.d. LJUBLJANA, Ljubljana FC-38/14
S
E
O
23.10.2014 13:41 Summary Prospectus for the admission to trading on a regulated market of the Gorenje, d.d., bonds GORENJE, d.d., Velenje PR-11/14
S
E
O
23.10.2014 13:41 Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu GORENJE, d.d., Velenje PR-10/14
S
E
O
23.10.2014 13:30 Datalab kupil družbo APEX Informacijske tehnologije DATALAB, d.d., Ljubljana INI-863/14
S
E
O
22.10.2014 17:35 Odstop člana nadzornega sveta DZS, d. d., Ljubljana INI-862/14
S
E
O
22.10.2014 14:30 Telekom Slovenije, d.d., and Telekom Austria Group are merging their Macedonian subsidiaries ONE DOOEL Skopje and VIP OPERATOR DOOEL Skopje TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana NIH-64/14
S
E
O
22.10.2014 14:30 Telekom Slovenije, d.d., in Telekom Austria Group združujeta makedonski družbi ONE DOOEL Skopje in VIP OPERATOR DOOEL Skopje TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana NIH-63/14
S
E
O
22.10.2014 8:43 Notification on 22nd regular meeting of the Supervisory Board of Telekom Slovenije, d.d. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-861/14
S
E
O
22.10.2014 8:38 Obvestilo o 22. redni seji Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana INI-860/14
S
E
O
22.10.2014 8:20 Vmesno poročilo poslovodstva M1, d.d., Ljubljana IMS-40/14
S
E
O
21.10.2014 16:46 Resolutions of the 21st extraordinary Shareholders Assembly MERCATOR, d.d., Ljubljana GM-251/14
S
E
O
21.10.2014 16:42 Sklepi 21. izredne skupščine delničarjev MERCATOR, d.d., Ljubljana GM-250/14
S
E
O
21.10.2014 13:10 DUTB, d. d. (english: BAMC) – New bond listing (DUT03) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-255/14
S
E
O
21.10.2014 13:09 DUTB, d. d. - uvrstitev obveznic (DUT03) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-254/14
S
E
O
21.10.2014 12:09 Announcement on the issue of bonds DUTB DUTB, d. d. NI-30/14
S
E
O
20.10.2014 17:25 Obvestilo o izdaji obveznice DUTB DUTB, d. d. NI-29/14
S
E
O
20.10.2014 16:25 Regarding the document: PSZ, poslovni sistem d.d.- temporary suspension of trading (TR1R) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-253/14
S
E
O
20.10.2014 16:25 Sklic na dokument: PSZ, poslovni sistem d.d.- začasna ustavitev trgovanja (TR1R) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-252/14
S
E
O
20.10.2014 14:35 Nakup lastnih delnic HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana TOS-66/14
S
E
O
20.10.2014 13:41 Izjava o skladnosti s Kodeksom KS NALOŽBE d.d., Ljubljana DOC-44/14

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.