Ljubljanska borza d.d. English

Zadnje objave (rezervni portal)

  Datum in čas Naslov objave   Družba Javni ID
S
E
O
30.10.2014 15:46 Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2014 DATALAB, d.d., Ljubljana AR-112/14
S
E
O
30.10.2014 15:15 Preliminary information on the results of Nova KBM for the period January – September 2014 NOVA KBM, d.d., Maribor INI-884/14
S
E
O
30.10.2014 15:15 Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – september 2014 NOVA KBM, d.d., Maribor INI-883/14
S
E
O
30.10.2014 14:55 Pojasnilo v zvezi s člankom objavljenim v časniku DELO, dne 30.10.2014 ŽITO, d.d., Ljubljana INI-882/14
S
E
O
30.10.2014 14:00 Obvestilo o spremembi pomembnega deleža AG d. d., Ljubljana NIH-65/14
S
E
O
30.10.2014 13:59 Notification of the change in the total number of shares bearing voting rights or total number of voting rights based on the shares of the company Poslovni sistem Mercator, d.d. MERCATOR, d.d., Ljubljana CNS-24/14
S
E
O
30.10.2014 13:59 Obvestilo o spremenjenem skupnem številu delnic z glasovalno pravico oziroma skupnem številu glasovalnih pravic, ki izhajajo iz delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. MERCATOR, d.d., Ljubljana CNS-23/14
S
E
O
30.10.2014 8:15 Takeover Intention to Acquire Shares of SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana TA-23/14
S
E
O
30.10.2014 8:15 Prevzemna namera za odkup delnic družbe SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana TA-22/14
S
E
O
29.10.2014 15:53 Obvestilo o 98. redni seji nadzornega sveta družbe MAKSIMA HOLDING d.d., Ljubljana INI-881/14
S
E
O
29.10.2014 14:21 Republic of Slovenia - listing of bonds RS73 to the stock market (subject to the suspensive condition) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-265/14
S
E
O
29.10.2014 14:20 Republika Slovenija – uvrstitev obveznic RS73 na borzni trg (pod odložnim pogojem) Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana PAL-264/14
S
E
O
29.10.2014 14:00 Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe MELAMIN, d.d., Kočevje IMS-42/14
S
E
O
29.10.2014 8:26 Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d. LETRIKA, d. d., Šempeter pri Gorici TA-21/14
S
E
O
28.10.2014 14:55 Regarding the document: Resolutions of the 21st extraordinary Shareholders Assembly MERCATOR, d.d., Ljubljana GM-255/14
S
E
O
28.10.2014 13:30 Obvestilo o prodaji 37.000-e licence PANTHEON DATALAB, d.d., Ljubljana INI-880/14
S
E
O
28.10.2014 9:41 NLB Skupina v tretjem četrtletju 2014: dobiček po davkih v višini 47,9 milijonov evrov kot rezultat temeljitega procesa prestrukturiranja NLB, d. d., Ljubljana INI-879/14
S
E
O
28.10.2014 9:23 Vmesno poročilo o poslovanju družbe MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper IMS-41/14
S
E
O
27.10.2014 16:49 Invitation to subscription and payment of the shares of the Issuer Poslovni sistem Mercator, d.d. MERCATOR, d.d., Ljubljana NI-32/14
S
E
O
27.10.2014 16:44 Poziv k vpisu in vplačilu delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d.d. MERCATOR, d.d., Ljubljana NI-31/14

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.