Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-42/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 10. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 10. korespondenčni seji, ki je potekala od 20.1.2016 do 21.1.2016, dal soglasje upravi za podpis predlaganih pogodb za reprogram kreditov.

Obvestilo bo od 21.1.2016, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 21.01.2016