Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-430/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 15. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 15. korespondenčni seji, ki je potekala od 22.6. do 23.6.2016, dal upravi soglasje za podpis predlagane pogodb o reprogramu kredita.

Obvestilo bo od 23.6.2016, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 23.06.2016