Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-670/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA objavlja naslednje obvestilo o spremembi pomembnih deležev delnic izdajatelja z oznako ZDDG:

 

Družba Terme Dobrna d.d. je dne 8.8.2018 prejela Obvestilo za obveščanje o spremebi pomembnih deležev (P-DEL) s strani družbe SORS d.o.o., Gosposka ulica 8, Maribor, ki ga objavlja v prilogi.

To obvestilo bo od najkasneje 8.8.2018 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 08.08.2018
Pripeti dokumenti:  Obvestilo delničarja