Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-131/19

GORENJE, d.o.o.

Gorenje preučuje možnosti umika obveznic iz trgovanja na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d. o. o., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. o. o. (v nadaljevanju: Gorenje), obvešča javnost, da po zaključenem umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev začenja s postopkom preučevanja možnosti umika obveznic GV01 in GV02 iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze. V ta namen namerava Gorenje v kratkem začeti z razgovori z imetniki obveznic GV01 in GV02 o načinu in pogojih umika obeh obveznic iz trgovanja ter morebitnih spremembah pogojev izdanih obveznic. Končno odločitev o umiku obveznic ter pogoje za umik obveznic iz trgovanja na  organiziranem trgu Ljubljanske borze bo Gorenje sprejelo po opravljenih razgovorih z imetniki obveznic.

Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) je pooblaščena s strani izdajatelja za organizacijo preučitve možnosti  izvedbe umika obveznic iz organiziranega trga in kasnejši morebiten dejanski umik in odkup.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. o. o., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo družbe Gorenje, d. o. o.
Datum: 20.03.2019