Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-305/19

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo o podpisu pogodbe o prodaji delnic družbe INTEREUROPA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba INTEREUROPA d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba INTEREUROPA d.d. je dne 10.5.2019 s strani prodajalcev delnic družbe INTEREUROPA d.d. (SID banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Gorenjska banka d.d., Nova KBM d.d., SKB Banka d.d. in Banka Intesa Sanpaolo d.d.) prejela pisno obvestilo, da so le-ti s kupcem, to je družbo POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, dne 10.5.2019 sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu 72,13 % vseh izdanih delnic družbe INTEREUROPA d.d.

Prodajalci delnic nadalje navajajo, da bo prenos delnic na kupca izveden po izpolnitvi nekaterih odložnih pogojev, med drugim pridobitev odločbe Javne agencije RS za varstvo konkurence o skladnosti koncentracije s pravili konkurence ter da bo kupec nato v skladu z zakonom objavil prevzemno ponudbo za nakup preostalih delnic družbe INTEREUROPA d.d.

Družba INTEREUROPA d.d. s strani prodajalce delnic ni bila obveščena o vrednosti transakcije niti o drugih bistvenih elementih Pogodbe o prodaji in nakupu delnic. 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 10.05.2019