Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-745/19

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Intereuropa d.d. obvešča javnost, da je dne 14.11.2019 od družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, kot sledi:

Na podlagi 118. člena in v zvezi s 105. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)  ter 7. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, vas obveščamo o spremembi pomembnih deležev z delnicami Intereuropa, d.d. z oznako IEKG. Izpolnjeni so bili vsi odložni pogoji, zato se je izvršil prenos delnic na novega imetnika.

Družba INTEREUROPA d.d. obvešča javnost, da je imel delničar Gorenjska banka d.d., Kranj, v lasti skupno 3.068.990 delnic, kar predstavlja 18,23% glasovalnih pravic.

Obvestilo za javnost bo dostopno na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu: www.intereuropa.si najmanj 5 let od datuma objave dalje.

Uprava družbe
Datum: 15.11.2019