Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-37/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o pridobitvi pomembnega deleža

ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je  28.6.2013 prejela obvestilo Banke Celje  d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje,  da je dne 26.6.2013 pridobila 105.285  delnic družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d. z oznako APAG, kar predstavlja 22,57% vseh glasovalnih pravic družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d.                                                               Pred pridobitvijo Banka Celje d.d. ni bila imetnik delnic z oznako APAG.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.alpetour.si  najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 28.06.2013