Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-49/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je  23.9.2013 prejela obvestilo Banke Celje  d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, o spremembi pomembnih deležev iz katerega izhaja, da je njen delež glasovalnih pravic iz 20,11% znižan na 19,91%.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.alpetour.si od 23.9.2013 dalje  za obdobje najmanj 5 let.

 

 

 

Uprava družbe
Datum: 23.09.2013