Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-931/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in skladno z 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj, je na seji dne 25.9.2013 podaljšal mandat dosedanji upravi, in je za direktorico družbe Alpetour Potovalna agencija d.d. ponovno imenoval go. Ivanko Zupančič Gaber.
Na podlagi sklepa NS nov petletni mandat  upravi prične teči 3.11.2013.

Nadzorni svet je sprejel še naslednje pomembnejše sklepe:

- seznanil se je in obravnaval polletno poročilo družbe

- seznanil se je z oceno poslovanja za obdobje januar - avgust 

- seznanil se je z likvidnostnim položajem družbe in skupine

- seznanil se je s poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic v letu 2013


To obvestilo bo od 26.9.2013 dalje objavljeno  na spletnih straneh družbe www.alpetour.si, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava družbe
Datum: 26.09.2013