Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-53/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je  3.10.2013 prejela obvestilo MODRE LINIJE HOLDING d.d. Koper, o spremembi pomembnega deleža iz katerega izhaja, da je na podlagi javne objave ALPETOUR Potovalne agencije d.d. o pridobitvi 48.419 lastnih delnic ugotovila, da presega pomemben delež glasovalnih pravic v tej družbi.

MODRA LINIJA HOLDING, d.d. ima v lasti 117.687 delnic družbe in je na ta način presegla 25% delež glasovalnih pravic v ALPETOUR Potovalni agenciji d.d. Kranj.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.alpetour.si od 3.10.2013 dalje  za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 03.10.2013
Pripeti dokumenti:  Obvestilo