Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1161/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je 11.12.2013 sestal na svoji redni seji in se od pomembnejšega:
-  seznanil s poročilom uprave o poslovanju družbe in odvisnih družb v
obdobju januar - september 2013,
- seznanil s poročilom o likvidnosti in solventnosti družbe in odvisnih družb na dan 31.10.2013 ter ugotovil, da matična in odvisne družbe nimajo težav z likvidnostjo.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si od 11.12.2013 dalje do zakonsko predpisanega roka petih let.
 

 

Uprava družbe
Datum: 11.12.2013