Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-123/14

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – december 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Luka Koper, d. d., objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – december 2013:

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., se je na današnji seji seznanil z Nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar - december 2013. Skupina Luka Koper je leto 2013 zaključila s 144,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je dva odstotka več v primerjavi z letom 2012.

Poslovni izid iz poslovanja Skupine (EBIT) je znašal 12,9 milijona evrov in je nižji od doseženega v letu 2012 za 33 odstotkov. Na nižje doseženi poslovni izid iz poslovanja so vplivale slabitve vrednosti nepremičnin v višini 8,3 milijona evrov ter stroški dela, ki so se v letu 2013 povišali za 2,4 milijona evrov. Brez upoštevanja slabitev vrednosti nepremičnin, bi poslovni izid iz poslovanja v letu 2013 znašal 21,2 milijona evrov in bi bil za 11 odstotkov višji od doseženega v letu 2012. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA) znaša 41,1 milijona evrov in je nižji kot v letu 2012 za 6,1 milijona evrov oziroma za 13 odstotkov.

Čisti poslovni izid Skupine je znašal 8,5 milijona evrov in je za 2 milijona evrov oziroma za 19 odstotkov nižji od doseženega čistega poslovnega izida leta 2012. Odloženi davki povečujejo čisti poslovni izid leta 2013 v višini 1,5 milijona evrov. V višini 1,6 milijona evrov je na povečanje odloženih davkov vplivala prodaja delnic Intereurope, d. d., odvisni družbi Luka Koper INPO, d. o. o., ki jo je družba Luka Koper, d. d., izvedla zaradi davčne optimizacije. Brez upoštevanja slabitev vrednosti nepremičnin in slabitev finančnih naložb brez Intereurope, d. d., bi čisti poslovni izid Skupine v letu 2013 znašal 17,4 milijona evrov. Finančne obveznosti Skupine so se v obdobju enega leta znižale za 30 milijonov evrov in so na zadnji dan leta 2013 zanašale 153,8 milijona evrov.

Informacija bo od 14.2.2014 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 14.02.2014