Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-235/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2013

V skladu z določili  Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba ALPETOUR - Potovalna agencija, d.d., Mirka Vadnova 8,Kranj objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2013.

Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2013 bo družba dne 26.3.2014 predložila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2013 bo od 26.3.2014 dalje, najmanj pet let od dneva objave, dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.alpetour.si .

 

Uprava družbe
Datum: 26.03.2014