Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-288/14

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

39. redna seja nadzornega sveta

 Na podlagi 206. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. List. Št 67/2007) uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo:

 

39. seje nadzornega sveta.

 

Nadzorni svet MODRE LINIJE HOLDING, d.d., se je sestal na 39. Redni seji dne 03.04.2014.

 Potrdil je zapisnik predhodne seje in pregledal izvajanje sprejetih sklepov.

  • Seznanil se je z oceno poslovanja v letu 2013 za matično družbo in odvisnih  družb.
  • Seznanil se je s postopki za povezovanje družb v okviru SKUPINE.
  • Predlagal je imenovanje pripojitvenega revizorja.

 Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si) , pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 04.04.2014