Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-585/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Odločitev Komisije EU v zadevi perindopril

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) zainteresirani javnosti sporoča, da je danes prejela predhodno sporočilo Komisije EU, da je le-ta določila kazni v zadevi perindopril.

Komisija EU je za Krko določila kazen v višini 10.000.000 evrov, ker naj bi Krka kršila določbe 101. člena  Pogodbe o delovanju Evropske unije in s tem povzročila izkrivljanje konkurence na trgu perindoprila v EU.

Krka meni, da s svojim ravnanjem ni povzročila izkrivljanja oziroma zamude pri vstopu perindoprila na trge EU, in ni kršila pravil konkurenčnega prava.  

Krka bo zoper odločbo Komisije vložila pritožbo/tožbo na Sodišče Evropske unije. Ne glede na to pa bo v roku, ki ga je Komisija najavila, to je v 3 mesecih od izdaje odločbe, plačala izrečeno kazen.

Odločitev o odpravi zneska rezervacij za to zadevo v višini 37.500.000 evrov, kar predstavlja znesek rezervacij, kot bodo izkazane po plačilu izrečene kazni, bo Krka sprejela ob koncu poslovnega leta, ko bo znanih več okoliščin.

Krka je obvestila o preiskavi Komisije EU v zadevi perindopril objavila 26. 11. 2008, 6. 1. 2009, 8. 7. 2009 in 3. 7. 2014.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 9. 7. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 09.07.2014