Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-32/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba pomembnih deležev

Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto (v  nadaljevanju Krka) obvešča zainteresirano javnost, da je prejela obvestili o spremembi pomembnih deležev, in sicer 10. 7. 2014 od Slovenskega državnega holdinga, d. d. in 8. 7. 2014 od Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d.

Zaradi sprejetega sklepa 19. skupščine delničarjev Krke dne 3. 7. 2014 o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic se je pomembni delež

Slovenskega državnega holdinga, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana zvišal na 16,200 %

in

Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana na 10,652 %.  

Obvestili sta v prilogi.Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 10. 7. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 10.07.2014