Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-621/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o vpisu znižanja osnovnega kapitala družbe in znižanju števila delnic z glasovalno pravico v sodni register

Na 18.skupščini delničarjev družbe  dne 30.6.2014 je bil sprejet sklep o umiku 48.419 lastnih delnic družbe.

Dne 15.7.2014 je sodni register vpisal znižanje osnovnega kapitala in znižanje števila izdanih delnic družbe.

Po vpisu sprememb v sodni register  dne 15.7.2014 je :

  • osnovni kapital družbe  3.750.859,87 EUR
  • število izdanih delnic družbe  449.428

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si od 16.7.2014 dalje  še najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 16.07.2014
Pripeti dokumenti:  Sklep o vpisu spremembe