Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-35/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah je 19. skupščina delničarjev dne 3. 7. 2014 pooblastila upravo Krke za pridobivanje lastnih delnic.

Skupni delež pridobljenih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, to je 3.279.344 delnic.

Skladno s pooblastilom 19. skupščine bo Krka pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice bo družba pridobivala s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in po pogojih, ki ne bodo vplivali na prevladujoče tržne razmere.

O pridobitvah lastnih delnic bo Krka redno obveščala javnost.Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 25. 7. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 25.07.2014