Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-14/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Na dan 31. 7. 2014 ima družba Krka, d. d., Novo mesto:

a. skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448,
b. skupno število lastnih delnic 4.804 oziroma 0,015 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 32.788.644.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 1. 8. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 01.08.2014