Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1007/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Vpliv razvrednotenja rublja na poslovne rezultate

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) zainteresirano javnost obvešča, da je v zadnjem obdobju prišlo do znatnega padca vrednosti ruskega rublja, kar bo predvidoma negativno vplivalo na rezultate poslovanja leta 2014.

Padec vrednosti ruskega rublja negativno vpliva na vrednost prihodkov od prodaje skupine Krka v Ruski federaciji izražene v evrih in ustvarja negativne tečajne razlike, kar negativno vpliva na dobiček skupine Krka.

Krka pozorno spremlja dogodke, ki vplivajo na vrednost ruskega rublja in se prilagaja novim okoliščinam.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 16. 12. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 16.12.2014