Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1053/14

LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpis posojilne pogodbe z Evropsko investicijsko banko

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo: 

 Evropska investicijska banka (EIB) in Luka Koper, d.d. sta 22.12.2014 podpisali pogodbo o dolgoročnem, 15-letnem posojilu s 3 letnim moratorijem v višini 36 milijonov evrov. Posojilo bo zaokrožilo finančno konstrukcijo projekta podaljšanja prvega pomola Luke Koper in drugih infrastrukturnih del za povečanje kapacitete kontejnerskega terminala Luke Koper. EIB je odobrila posojilo na nezavarovani osnovi, ki vsebuje enake zaveze kot že sklenjeno posojilo iz leta 2011. 

S poglobitvijo morskega dna na kontejnerskem terminalu na 14 metrov globine sredi letošnjega leta smo v Luki Koper, d.d. odprli pot večjim kontejnerskim ladjam. Z novim letom bo tako koprsko pristanišče neposredno povezano z Daljnim vzhodom kar s tremi (do sedaj z dvema) kontejnerskimi linijami. V primeru dveh linij bo Koper celo prvi pristan v Jadranskem morju, kar bo vplivalo na večjo konkurenčnost in privlačnost Luke Koper za blago, ki potuje med Azijo in srednjo Evropo. Danes v Koper plujejo kontejnerske ladje s kapaciteto do 8.500 TEU (kontejnerskih enot). Z novimi servisi bodo k nam plule ladje do 10.000 TEU. Pričakujemo lahko, da bodo ladjarji, zaradi obvladovanja stroškov prihajali z vse večjimi ladjami, zato je potrebno temu prilagoditi tudi pristaniško infrastrukturo in pretovorno opremo. Država, ki skrbi za plovne kanale izven pristanišča, v tem trenutku izvaja poglobitev vhoda v prvi bazen na 15 metrov. V začetku prihodnjega leta bo ob obali kontejnerskega terminala temu sledila tudi Luka Koper. V teku je tudi že priprava projektne dokumentacije za podaljšanje prvega pomola še za 100 metrov. Večina investicij v pristaniško infrastrukturo in opremo bo v prihodnjih letih namenjena prav kontejnerskemu terminalu, ki v strategiji razvoja družbe zaseda osrednje mesto.
Uprava družbe ocenjuje, da EIB z odobritvijo posojila izkazuje zaupanje v dolgoročni razvoj Luke Koper.

Informacija bo od 24.12.2014 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 24.12.2014