Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-216/15

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je  25.03.2015 sestal na svoji 42. redni seji in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

 

  1. Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014.
  2. Seznanil se je z informacijo o poslovanju družbe v prvih dveh mesecih tekočega leta.
  3. Seznanil se je z informacijo o aktivnostih uprave pri pomembnih naložbah.
  4. Potrdil je poslovni načrt družbe za leto 2015.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe( www. ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5-ih let.

 

Uprava družbe
Datum: 26.03.2015