Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
DOC-17/15

LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksov

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah ter določili Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper, Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države  Luka Koper, d. d. podaja izjavo o upravljanju Luke Koper, d. d.

Uprava družbe
Datum: 17.04.2015
Pripeti dokumenti:  Izjava o upravljanju družbe