Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-311/15

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na seji dne 17.4.2015 potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobička Luke Koper, d. d. za leto 2014. Predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta skupščini delničarjev v potrditev predlagala uprava in nadzorni svet, je naslednji: 

  • del bilančnega dobička v znesku 8.540.000,00 evra se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto vrednosti 0,61 evra na navadno delnico,
  • preostanek bilančnega dobička v znesku 6.058.947,31 evra se razporedi med druge rezerve iz dobička. 

Informacija bo od 17.4.2015 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 17.04.2015