Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-160/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Organizirano zbiranje pooblastil za glasovanje na 21. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča, da bo pričela z organiziranim zbiranjem pooblastil delničarjev za glasovanje na 21. redni skupščini delničarjev, ki bo 20. 8. 2015. Razlog za organiziranje zbiranja pooblastil je spodbuditi delničarje k aktivnemu in odgovornemu izvrševanju pravice delničarjev za glasovanje na skupščini.

Organizirano zbiranje pooblastil bo izvedeno tako, da bodo delničarjem po pošti poslana natisnjena pisna pooblastila, na katerih bodo delničarji lahko izbrali pooblaščenca in izkazali svojo voljo glede predlaganih sklepov nadzornega sveta in uprave družbe ter glede prejetih nasprotnih predlogov. Pri vsakem predlogu in nasprotnem predlogu bo naveden predlog pooblaščenca za glasovanje. Pooblaščenci bodo upoštevali voljo delničarjev, ki jih bodo pooblastili, in bodo pri posamezni točki dnevnega reda skupščine glasovali v skladu z navodili delničarjev.

Pooblaščenci za zbiranje pooblastil bodo:

  1. Jože Colarič, roj. 27. avgusta 1955, predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., Novo mesto,
  2. Zvezdana Bajc, roj. 9. januarja 1953, članica uprave Krke, d. d., Novo mesto,
  3. dr. Aleš Rotar, roj. 7. junija 1960, član uprave Krke, d. d., Novo mesto,
  4. Majda Marija Krašovec, roj. 4. avgusta 1938, upokojenka Krke, d. d., Novo mesto in
  5. Marjeta Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenka Krke, d. d., Novo mesto.

V prilogi je obrazec pooblastila z navodili za izpolnjevanje.

Izpolnjeno pooblastilo delničarji pošljejo po pošti na naslov Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, in sicer tako, da pooblastilo prispe na sedež družbe najkasneje do vključno 16. 8. 2015.Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 7. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor
Datum: 13.07.2015