Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-25/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Na dan 30. 11. 2015 je bilo v registru imetnikov delnic Krke, d. d., Novo mesto, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448,
b. skupno število lastnih delnic 294.816 oziroma 0,899 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 32.498.632.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 2. 12. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 02.12.2015