Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-238/15

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Sklic skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d.,  295. in 296.  člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točk 6.3. in 6.4. Statuta družbe, na zahtevo večinskega delničarja Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper, uprava družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj, sklicuje 20. zasedanje skupščine delničarjev družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d., ki bo v sredo 6.1.2016,  ob 12.00 uri na sedežu družbe Mirka Vadnova 8 v Kranju.

Sklic skupščine bo 3.12.2015 objavljen tudi na spletnih straneh AJPES.
 
To obvestilo bo z vsemi gradivi za skupščino od 3.12.2015 dalje objavljeno  na spletni strani družbe www.alpetour.si v rubriki Za vlagatelje vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava družbe
Datum: 03.12.2015