Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-82/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Seja nadzornega sveta družbe Mlinotest d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Na 103. seji nadzornega sveta družbe Mlinotest d.d., ki je bila dne 11.02.2016 ob 12.30 uri na sedežu družbe Mlinotest d.d. in so se jo udeležili vsi člani nadzornega sveta, se je nadzorni svet skladno s poslovnikom na novo konstituiral in soglasno izvolil novega predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen Ivan Vodopivec, za namestnika predsednika pa Miran Gombač. 

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 12.02.2016