Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-218/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Predlagana dividenda za Krkine delničarje za 6 % višja od lanskoletne

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča zainteresirano javnost o predlagani uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in odstopu predsednika nadzornega sveta.

Obvestilo je v prilogi.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 31. 3. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 31.03.2016