Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-414/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

Odgovor na odziv SDH in na nekatere izjave podane na današnji seji komisije DZ za nadzor javnih financ

Slovenski državni holding je v današnjem odzivu na včerajšnjo objavo Luke Koper, d. d. na spletni strani Ljubljanske borze v sporočilu za javnost navedel, da je pri podatkih, s katerimi je predsednik uprave SDH Marko Jazbec v medijih problematiziral, po njegovem mnenju veliko razliko med dinamiko planiranih prihodkov in bodočih stroškov dela »predpostavljal, da gre za podatke iz dokumenta Strateški poslovni načrt družbe in skupine 2016 – 2020«, kot so zapisali v sporočilu za javnost na SDH. 

Zgornja izjava je nenavadna in nesprejemljiva iz več razlogov:

  1. Na podlagi česa bi lahko SDH   »predpostavljal«, da je analitik NLB, ki je pripravil dokument z naslovom »Analiza: Luka Koper, d. d. – Pred novim investicijskim ciklom«, sploh imel dostop do Strateškega poslovnega načrta družbe in skupine Luka Koper 2016 – 2020, saj tega v dokumentu nikjer ne navaja.
  2. Analitik je finančne kazalnike o pričakovanih rezultatih poslovanja izdelal do leta 2019, med tem ko strateški poslovni načrt zajema obdobje 2016 – 2020, kar bi moralo biti dodatno opozorilo SDH, da analiza ne zajema podatkov iz strateškega dokumenta.
  3. Prav tako je nenavadno, da SDH že sam ni ugotovil napak v analizi NLB (za katere je avtor danes korektno prevzel odgovornost http://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=60996), glede na to, da mora po svoji osnovni funkciji spremljati poslovanje družbe in analizirati podatke, ki so javno dostopni v letnih poročilih Skupine Luka Koper.
  4. NLB v svoji izjavi tudi korektno navaja namen svojih analiz: »Namen analiz podjetij, ki jih objavlja NLB d.d. je izključno informiranje strank, ki se ukvarjajo z naložbenjem v slovenske vrednostne papirje, ter njihovo boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala. Vsa mnenja v analizi so podana izključno s tem namenom. V druge namene se analize naj ne bi uporabljale.«

Iz naštetega lahko sklepamo, da so bile v javnost namerno posredovane neresnične informacije o poslovanju družbe Luka Koper, d. d., kar škoduje ugledu družbe in zavaja delničarje. 

Poleg tega smo dolžni zaščiti interese družbe tudi v primeru izjav državnega sekretarja Metoda Dragonje, ki jih je povzela STA v poročilu z današnje seje komisije DZ za nadzor javnih financ. G. Dragonja je na seji dejal, da je ključna težava prenizek donos na kapital, čeprav je ta bil leta 2015 10,5%, kar izhaja iz Letnega poročila družbe in skupine Luka Koper. Poleg tega je STA objavil citat g. Dragonje: "Če želimo koristi od državnega deleža v tem podjetju je treba tehtati, ali je Luka Koper srečna družina, ki z vidika ekonomskih proporcev deluje relativno komfortno, ali spoštuje vlogo lastnika."

Prvič, Luka Koper, d. d. je javna delniška družba, ki ima v svoji strukturi več kot 30 odstotkov zasebnih lastnikov. Družba torej ne sme in ne more zastopati zgolj interesov enega lastnika. V tem kontekstu je povsem nesprejemljiva in neprofesionalna tudi njegova izjava pred komisijo DZ, ki jo povzema STA, da se g. Dragonji zdi nesprejemljivo, da si družba vzame pristojnost, da si sama postavlja cilje. Takšna izjava izkazuje popolno nerazumevanje koncepta korporativnega upravljanja, kjer je jasna razmejitev vlog organov družbe. 

 

 

Informacija bo od 17.6.2016 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

 

Luka Koper, d. d.
Datum: 17.06.2016