Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-74/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 16. 9. 2016 do vključno 22. 9. 2016 na Ljubljanski borzi odkupila 5.097 lastnih delnic v skupni vrednosti 306.193 EUR. Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 396.808, kar je predstavljalo 1,210 % vseh izdanih delnic. 

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 401.905, kar predstavlja 1,226 % vseh izdanih delnic.

  

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 26. 9. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 26.09.2016