Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-56/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 117. ter 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja:

Član uprave družbe Krka, d. d., Novo mesto, Aleš Rotar, je družbo obvestil, da je dne 10. 10. 2016 na podlagi sklepa o dedovanju pridobil delnice družbe z glasovalno pravico z oznako KRKG (ISIN: SI0031102120).  

Pred pridobitvijo je imel Aleš Rotar neposredno 0,042 % glasovalnih pravic v delnicah. Pred pridobitvijo ni imel posrednih glasovalnih pravic v delnicah in ni imel glasovalnih pravic v  finančnih instrumentih.

Po pridobitvi ima Aleš Rotar neposredno 13.915 glasovalnih pravic v delnicah z oznako KRKG, kar predstavlja 0,042 % glasovalnih pravic, vse v delnicah z oznako KRKG. Po pridobitvi nima posrednih glasovalnih pravic v delnicah in nima glasovalnih pravic v finančnih instrumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 10. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.10.2016