Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-102/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 9. 12. 2016 do vključno 15. 12. 2016. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 11.555 lastnih delnic v skupni vrednosti 614.252 EUR, in sicer:

-   9. 12. 1.356 delnic po povprečni tehtani ceni 53,34 EUR,

- 12. 12. 1.913 delnic po povprečni tehtani ceni 53,31 EUR,

- 13. 12. 2.975 delnic po povprečni tehtani ceni 53,17 EUR,

- 14. 12. 2.649 delnic po povprečni tehtani ceni 54,15 EUR,

- 15. 12. 2.662 delnic po povprečni tehtani ceni 52,95 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 461.101, kar je predstavljalo 1,406 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 472.656 kar predstavlja 1,441 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 16. 12. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 16.12.2016