Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-11/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2017. 

Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.

 

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 27. 7. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 27.07.2017