Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-67/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Začetek programa nakupov lastnih delnic

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah je 23. skupščina delničarjev dne 6. 7. 2017 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba razkriva, da bo pričela z nakupi lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine pod naslednjimi pogoji:

Največji denarni znesek, namenjen nakupom lastnih delnic, je 227.820.770 EUR.

Največje število lastnih delnic, ki jih družba lahko pridobi, je 2.720.248.

Trajanje programa nakupov lastnih delnic je 36 mesecev od datuma pooblastila skupščine.

Delnice bo družba pridobivala s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in po pogojih, ki ne bodo vplivali na prevladujoče tržne razmere. O pridobitvah lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi pooblastila skupščine, lahko družba zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov ali odproda strateškemu partnerju.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 28. 7. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 28.07.2017