Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-85/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1. 9. 2017 do vključno 7. 9. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.647 lastnih delnic v skupni vrednosti 491.734 EUR, in sicer:

- 1. 9.                     445  delnic po povprečni tehtani ceni 57,02 EUR,
- 4. 9.                  4.771  delnic po povprečni tehtani ceni 56,78 EUR,
- 5. 9.                     423  delnic po povprečni tehtani ceni 57,13 EUR,
- 6. 9.                  2.123  delnic po povprečni tehtani ceni 57,03 EUR in
- 7. 9.                     885  delnic po povprečni tehtani ceni 56,73 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 590.953 kar je predstavljalo 1,802 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 599.600 kar predstavlja 1,828 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 8. 9. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 08.09.2017