Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-93/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 22. 9. 2017 do vključno 28. 9. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.952 lastnih delnic v skupni vrednosti 386.985 EUR, in sicer:

- 22. 9.          541 delnic po povprečni tehtani ceni 55,16 EUR,
- 26. 9.       1.956 delnic po povprečni tehtani ceni 55,44 EUR,
- 27. 9.       2.084 delnic po povprečni tehtani ceni 55,68 EUR in
- 28. 9.       2.371 delnic po povprečni tehtani ceni 55,95 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 631.890 kar je predstavljalo 1,927 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 638.842 kar predstavlja 1,948 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 29. 9. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 29.09.2017