Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-51/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 8. 6. 2018 do vključno 14. 6. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 9.657 lastnih delnic v skupni vrednosti 562.876 EUR, in sicer:

- 8. 6. 2018      1.983 delnic po povprečni tehtani ceni 58,15 EUR,
- 11. 6. 2018    1.941 delnic po povprečni tehtani ceni 58,31 EUR,
- 12. 6. 2018    1.773 delnic po povprečni tehtani ceni 58,25 EUR,
- 13. 6. 2018    1.957 delnic po povprečni tehtani ceni 58,38 EUR in
- 14. 6. 2018    2.003 delnic po povprečni tehtani ceni 58,33 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 774.809 kar je predstavljalo 2,363 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 784.466 kar predstavlja 2,392% vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 15. 6. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 15.06.2018