Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-87/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 19. 10. 2018 do vključno 22. 10. 2018.

Na Ljubljanski borzi je družba 22. 10. 2018 odkupila 267 lastnih delnic v skupni vrednosti 14.738 EUR po povprečni tehtani ceni 55,20 EUR. Posrednik pri nakupu je bila SKB d.d.


Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 840.509 kar je predstavljalo 2,563 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 840.776 kar predstavlja 2,564 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 24. 10. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 24.10.2018