Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-977/18

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Povzetek poslovnega načrta 2019 z oceno poslovanja 2018

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), objavljamo povzetek poslovnega načrta 2019 z oceno poslovanja 2018. Nadzorni svet podjetja je poslovni načrt obravnaval na seji 11.12.2018.

Povzetek poslovnega načrta bo 12.12.2018 objavljen tudi na spletni strani družbe www.cinkarna.si, dosegljiv bo 10 let.

Uprava
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 12.12.2018