Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-282/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

TAB d.d. – zmanjšanje števila delnic z oznako RMTG

Izdajatelj:

TAB d.d.

Sedež in poslovni naslov:

Polena 6, 2392 Mežica

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment ENTER DELNICE Basic

Oznaka:

RMTG

ISIN koda:

SI0031103219

CFI koda:

ESVUFR

Obstoječe število delnic:

268.500

Število izbrisanih delnic:

9.292

Novo število delnic:  

259.208

Datum spremembe na trgu SI ENTER:

13. 12. 2018

Pojasnilo:

Izbris delnic v lasti izdajatelja

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 12.12.2018