Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-6/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 11. 1. 2019 do vključno 17. 1. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 15.406 lastnih delnic v skupni vrednosti 892.336 EUR, in sicer:

- 11. 1. 2019       929   delnic po povprečni tehtani ceni 57,55 EUR,
- 14. 1. 2019       774   delnic po povprečni tehtani ceni 57,60 EUR,
- 15. 1. 2019    4.547   delnic po povprečni tehtani ceni 57,90 EUR  
- 16. 1. 2019    4.564   delnic po povprečni tehtani ceni 57,99 EUR in  
- 17. 1. 2019    4.592   delnic po povprečni tehtani ceni 58,00 EUR 

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 907.325 kar je predstavljalo 2,767 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 922.731 kar predstavlja 2,814 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 1. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18.01.2019