Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-52/19

NAMA d.d. LJUBLJANA

Mnenje poslovodstva ciljne družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe NAMA d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: “ciljna družba”), objavlja

 

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE

glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik Ljubljanica, finančna družba, d.o.o. (v nadaljevanju: “prevzemnik”) objavil dne 1.2.2019 v časopisu Delo. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil poslovodstvu ciljne družbe posredovan po pošti in ga je družba prejela dne 1.2.2019.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe je v priponki.

Informacija bo objavljena na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana www.nama.si od 7.1.2019 dalje najmanj za obdobje petih let.

Uprava družbe
Datum: 07.02.2019