Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-110/19

NAMA d.d. LJUBLJANA

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o prevzemih, Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, obvešča javnost:

da je dne 8.3.2019 prejela Odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 7.3.2019, s katero je le-ta ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnika Ljubljanica, finančne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana, za 953.795 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico oznake NALN ciljne družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, ki je trajala od 2.2. do 4.3.2019, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je prevzemnik  obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 16 akceptantov, ki so skupaj imetniki 1.496 delnic ciljne družbe z oznako NALN, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 0,16% vseh izdanih delnic ciljne družbe.

V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. (www.nama.si) od 8.3.2019 dalje, najmanj za obdobje petih let.

Uprava družbe
Datum: 08.03.2019