Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PA-3/19

H&R d.d.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Uradni list RS št. 77/2018) družba  H & R d.d. Družba za upravljanje z naložbami, Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba H & R d.d. kot izdajatelj delnic z oznako HRDR je dne 8. 3. 2019 prejela obvestilo delničarja Rafis d.o.o. z dne 6. 3. 2019 o tem, da ne deluje usklajeno z nobenim drugim delničarjem in da dosega prag pomembnega deleža, ker je od zadnje pridobitve delnic dne 14. 6. 2018 imetnik skupaj 204.927 delnic z oznako HRDR (ISIN koda SI0021116932), kar predstavlja 23,21 % glasovalnih pravic od vseh 882.934 glasovalnih pravic v družbi in 23,54 % glasovalnih pravic iz vseh 870.648 izdanih delnic družbe, ki so vpisane v centralnem registru pri KDD.

Urška Svetlik, članica upravnega odbora H & R d.d.
Datum: 12.03.2019