Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-49/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ169, SZ105 in DZ88 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ169

SZ105

DZ88

ISIN koda:

SI0002502274

SI0002502282

SI0002502290

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20190613 GOVT GTD

RS/DISC TB 20190912 GOVT GTD

RS/DISC TD 20200312 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

60.000

40.000

50.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

60.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

14. 3. 2019

14. 3. 2019

14. 3. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

15. 3. 2019

15. 3. 2019

15. 3. 2019

Začetek trgovanja:

15. 3. 2019

15. 3. 2019

15. 3. 2019

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

11. 6. 2019

10. 9. 2019

10. 3. 2020

Datum zapadlosti:

13. 6. 2019

12. 9. 2019

12. 3. 2020

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 14.03.2019